Joventut i transició Escola-Treball

El GRET pretén aprofundir en els resultats de les recerques sobre la transició dels Joves a la vida adulta des d’una perspectiva sistèmica, comparada i europea, en base a:

  1. L’anàlisi de les polítiques educatives i de formació i els efectes de la prolongació de l’escolaritat obligatòria sobre els processos de construcció dels itineraris formatius dels joves i l’abandonament escolar.
  2. L’estudi de les relacions entre educació i ocupació pel que fa a les transicions dels joves preuniversitaris i els processos d’inclusió i exclusió laboral i social, segons la recerca Educació-Treball i Inclusió Social dels Joves, iniciada l’any 2007

És interès també de l’equip: a) Apropar la recerca fonamental i aplicada a la presa de decisions en els polítiques socials establint ponts entre la investigació social i les politiques socials d’educació, treball i ciutadania i les institucions polítiques en territoris urbans concrets.  b)Aprofundir en la metodologia  longitudinal que es la més apropiada per a la comprensió dels processos d’educació i treball dels joves i per comprendre l’articulació de les polítiques educatives, de formació, d’ocupació i les politiques socials en la lluita contra la exclusió formativa, social i laboral.

Per als propers cinc anys la previsió és acabar amb el projecte del Pla Nacional I+D (2010) sobre la inclusió social dels joves i la transició de l’escola al treball que ens donarà un marc global. Des d’un punt de vista de la continuïtat de la recerca, preveiem desenvolupar dos eixos més concrets: l’absentisme i abandó escolar prematur d’una banda i la formació professional per l’altra, dos temes que estan emergint amb força a l’agenda pública.

La crisi dobla el nombre d’adults que estudien FP (Diari ARA – 2 Maig 2012)

Projectes relacionats

Projecte “Preparant als joves per a la inserció formativa i laboral després de l’escola obligatòria”
Projecte I+D+i “Educació-Treball i Inclusió Social dels Joves