Què fem?

Tasca

El GRET desenvolupa una línia de recerca al voltant de les complexes relacions entre els sistemes formatius i els sistemes productius

GRET – Grup de Recerca en Educació i Treball

El GRET desenvolupa una línia de recerca al voltant de les complexes relacions entre els sistemes formatius i els sistemes productius. Es pretén elaborar un marc comprensiu de l’evolució dels sistemes i dispositius de producció de competències, així com l’evolució dels espais productius en els quals es desenvolupen aquestes competències, tenint en compte el paper dels actors, individuals i institucionals.

Des del punt de vista metodològic la perspectiva definida des del principi va ser la longitudinal i biogràfica, com a marc per construir, comprendre i analitzar els itineraris i les trajectòries formatives i d’inserció laboral dels individus, en particular els joves. El GRET aposta per la dimensió aplicada de la recerca o de transferència de coneixement a la comunitat educativa, administracions públiques i agents socials.