Estudis Universitaris Investigacions actuals

Durant el trieni 2008-2010, els membres de la línia d’investigació Estudis Universitaris, varem estar treballant en el projecte I+D+i “Los estudiantes ante la nueva reforma universitaria” finançat pel Ministerio de Universidades e Innovación. Un cop finalitzat el projecte i presentats els principals resultats obtinguts, la nostra activitat de recerca continua relacionada a la institució universitària, les experiències i participació dels estudiants universitaris i a les implicacions dels canvis recents en les decisions dels diferents actors implicats amb la institució d’educació superior.

Els resultats obtinguts més recentment es centren en els processos i les decisions d’accés a la universitat, els patrons d’assistència i l’experiència dels estudiants a la institució i les implicacions en termes de composició social i equitat educativa.

Resultats recents

GRET-UNI (2014). El impacto de la desaparición de las titulaciones de ciclo corto tras la reforma de bolonia sobre la composición social de los grados. Working Paper. GRET-UNI Composició Social.

Daza Pérez, L. (2013). Capital Social y aprendizaje en la universidad. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona.

Daza Pérez, L., & Alcaide Lozano, V. (2013). Construcció d’una tipologia d’estudiants a les universitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Comunicació presentada al VI Congrés Català/Internacional de Sociologia. Perpignan.

Troiano, H., & Elias, M. (2013). University access and after: explaining the social composition of degree programmes and the contrasting expectations of studentsHigher Education. doi:10.1007/s10734-013-9670-4.

Sanchez-Gelabert, A., & Elias, M. (2012). ¿Como ser un estudiante no tradicional y no morir en el intento? El impacto del nuevo perfil de universitarios en el abandono de los estudios. Comunicació presentada al XI Congreso Español de Sociología. 10-12 de juliol de 2012, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.