Recerca

Línies de recerca

Joventut i transició Escola-Treball, Expansió educativa, Competències i mercat de treball, i Estudis Universitaris

El Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) el van crear tres investigadors i professors del Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1987. L’objectiu dels tres membres fundadors era el de combinar la disciplina de la sociologia amb l’economia i la psicologia social, les seves respectives formacions inicials. Així doncs, la coherència d’aquest grup de recerca s’ha anat construint al llarg dels anys de treball en comú.

Durant un llarg període, la trajectòria de recerca del grup es va anar estructurant en 3 línies de recerca encapçalades pels tres investigadors sèniors que, amb el pas del temps, han anat incorporant investigadors interessats en els tres àmbits d’estudi: Joventut i transició Escola-TreballExpansió educativa, Competències i mercat de treball, i Estudis Universitaris.

A partir de l’any 2005 però la mobilitat dels investigadors/es en les diferents línies es va anar reiterant i actualment, s’ha diluït la distinció entre aquestes i elaborem tots junts recerca que aborda diferents àmbits de recerca. Aquesta pràctica, juntament amb les reunions periòdiques i els seminaris on el grup es reuneix i comparteix el seguiments de l’activitat docent, de recerca i de divulgació, proporciona cohesió i treball transversal al GRET.

En el període de 2013 a 2020 s’ha realitzat un treball transversal “ISCY, International Study of City Youth” (finançat per dues i+d+i consecutives del Ministeri) que ha implicat a tot l’equip durant un llarg període de temps, recollint aspectes que es tractaven incialment en les diferents línies de recerca ja que inclou joves des de l’obligatòria fins arribar a la universitat. També el projecte “INCASI, International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities” 2016-2019 ha contribuït a la consolidació de la cohesió de tot el grup.

En l’àmbit circumscrit als estudis sobre l’educació superior ha estat també prolífic en els darrers anys. S’han realitzat estudis sobre el perfil dels estudiants (Via universitària 2015 i 2018), sobre l’accés a la universitat (finançat per l’AQU) i les inequitats en les transicions des de la obligatòria fins a la universitat  a partir de “l’Enquesta de Juventut de Catalunya”.

Arranquem aquesta nova dècada de l’any 2020 amb nous projectes que consoliden diversos aspectes analitzats amb anterioritat a través de noves eines (RALC) i amb projectes que obren noves perspectives en el grup (IMAN).

Finalment cal destacar la presència dels “Col·laboradors externs” del GRET. Alguns d’ells col·laboren de manera regular amb el grup aportant un clar valor afegit, altres són col·laboradors externs que acostumen a ser més esporàdics que i estrangers, impulsant així la internacionalitat del grup. Ambdós perfils es poden trobar com a “col·laboradors externs” a l’organigrama i juguen un paper important en l’obtenció dels resultats derivats de la recerca.

Es poden consultar també projectes anteriors en aquest enllaç.