Observatori de competències digitals i ocupabilitat

El GRET i la ImanCorp Foundation han creat aquest observatori amb l’objectiu de fer informes i recerca per conèixerf l’impacte de la digitalització en el mercat de treball i en les noves competències digitals. S’ha publicat un informe sobre competències digitals de la població activa i diversos informes sobre els sectors de la logística, l’automoció i el Facility Managment.

https://imancorpfoundation.org/observatorio/

https://imancorpfoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/INFORME-Indicadores-de-competencias-digitales-y-empleabilidad.pdf